Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik van deze website wordt u geacht kennis genomen te hebben van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie gebruiken
Overveld Glas besteedt de groots mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de website echter Overveld Glas staat niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Overveld Glas aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van de website.

Informatie van derden
Op de website van Overveld Glas staan links naar websites van derden om u als bezoeker meer informatie te verschaffen.  Ook zijn er vanaf andere websites links geplaatst naar de website van Overveld Glas. Het gebruik van de links zijn voor eigen risico. Overveld Glas aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites/links van derden. 

E-mail/elektronische berichten
Overveld Glas garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen of verwerkt aangezien tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Overveld Glas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen voor het niet of te laat ontvangen of verwerken van berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen (waaronder teksten, fotomateriaal &  logo’s) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd, gedownload of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Overveld Glas daar vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.